صفحه اصلي

كليپ

گالري عكس

اطلاعات براي مامانا

سايتهاي ني ني

سرگرمي

انتخاب اسم

خيريه

تقویم آنيسا

 
 
آنیسا انیسا انيسا
 

Lilypie Premature Baby tickers

  /ānisā/  پارسي و  به معني مانند عشق ( آن در عرفان به معني عشق + ي ميانوند + پسوند شباهت سا )