صفحه اصلي

قبل از تولد

گالري عكس

اطلاعات براي مامانا

سايتهاي ني ني

سرگرمي

انتخاب اسم

خيريه

 
 

انتخاب نام كودك (برگرفته از ني ني سايت)

بخشي از شيرين ترين لحظات دوران بارداري زماني است كه شما براي انتخاب نام فرزندتان صرف مي كنيد. نامي كه براي كودك بر مي گزينيد مي تواند شخصيت فردي و اجتماعي وي را تحت تاثير قرار دهد چرا كه نخستين آهنگ آشنا براي كودك نام اوست و اثر بسزايي در شكل گيري انديشه و آينده كودك دارد.

>>>    ليست نامهاي مجاز ايراني    <<<

آداب و رسوم نامگذاري

در گذشته

 • معمولا در شب ششم تولد نوزاد كه جشن و شب نشيني بر پا بود همه اقوام بخصوص پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و سران خانواده گرد مي آمدند و با تبادل نظر نامي را برگزيده و در حاشيه قرآن، ديوان حافظ و يا هر كتاب ارزشمند ديگري همراه با سال، ماه، روز و ساعت تولد نوزاد ثبت مي كردند.
 • مواقعي كه اتفاق نظر بر اسامي پيشنهادي نبود نامگذاري با راي گيري به سرانجام مي رسيد.
 •  در بعضي خانواده ها انتخاب نام فرزند تازه وارد بر عهده بزرگ فاميل (پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دايي، عمه، خاله) گذاشته مي شد.
 • گاهي نامگذاري با استفاده از قرآن يا با تفعل از ديوان حافظ صورت مي گرفت.

در اين روزگار

 • بعضي خانواده ها ترجيح مي دهند كه ميان نام و نام خانوادگي كودك هماهنگي وجود داشته باشد. اين ارتباط ممكن است بصورت صفتي متناسب با اسم، جزئي از كل، كلمات هم ريشه و هم خانواده، يا آهنگ مشابه باشد.
 • در بعضي خانواده ها نام فرزند با اقتباس از نام مادر، پدر يا هر دو انتخاب مي شود. برخي نيز تمايل دارند كه فرزندانشان اسامي هم آوا يا هم معنا داشته باشند و يا اينكه ابتداي نام كليه فرزندان يك حرف مشخص بوده يا به يك حرف واحد ختم شود.
 • گاهي به مناسبت خاص يا بنا به درخواست يا وصيت بزرگان خانواده نامي براي نوزاد در نظر گرفته مي شود اما او را به اسم ديگري مي خوانند كه شهرت نام دارد و در شناسنامه ثبت نمي شود.

پيشنهاداتي براي انتخاب نام كودك

 • دقت كنيد كه نام علاوه بر آهنگ خوش و معناي پسنديده، تلفظ نسبتا آساني داشته باشد، خيلي مهجور يا پيچيده نباشد و براحتي با اسامي يا كلمات ديگر اشتباه نشود. كودك شما در آغاز سخن گفتن نام خود را مي گويد و در مهد كودك و مدرسه اينگونه ارتباط برقرار مي كند.
 • اگر خويشاوندان شما از اقوام مختلفي هستند يا اگر ممكن است در آينده فرزند شما در شهر يا كشور ديگري زندگي كند به امكان تلفظ و معناي اسم او در لهجه و زبانهاي ديگر نيز توجه كنيد.
 • بعضي از نامها جنسيت ندارند يا جنسيت آنها نامشخص است؛ در انتخاب اينگونه اسامي دقت كنيد و اگر شك داريد قبل از تولد نوزاد با سازمان ثبت احوال مشورت كنيد. بخشي از شكل گيري هويت جنسي اطفال متاثر از نام آنها خواهد بود.
 • اگر نام خانوادگي شما طولاني يا تركيبي از چند كلمه است بهتر است يك نام كوتاه براي فرزندتان در نظر بگيريد. اما اگر نام خانوادگي كوتاهي داريد مي توانيد از ميان اسامي بلندتر يا مركب نيز انتخاب كنيد.
 • مي توانيد در طول بارداري نامهايي را كه مي يابيد به تدريج فهرست كنيد تا در فرصت مناسب در مورد معنا و ريشه آن بررسي كرده و با همسر و خانواده تان به تبادل نظر بپردازيد.

منابع نام گزيني

كتابهاي متعدد و مختلفي براي اين كار وجود دارد كه به "نام نامه" يا "فرهنگ اسامي" مشهورند. مي توانيد تعدادي از آنها را از كتابفروشي ها تهيه كنيد يا از كتابخانه محل و دوستانتان به امانت بگيريد.

اگر اين فرصت براي شما وجود داشته باشد مي توانيد با مراجعه به مهدهاي كودك و مدارس، از روي فهرست اسامي نامهايي را بيابيد كه در سالهاي اخير مورد استفاده قرار مي گيرد.

يكي از بهترين و كاملترين منابع اينترنتي موجود، فرهنگ نامهاي سازمان ثبت احوال است كه علاوه بر معني و ريشه هر نام، اطلاعات مفيد ديگري را نيز - مثل تعدادي كه تاكنون از اين نام ثبت شده - به شما مي دهد. براي دسترسي به فرهنگ نام و نام گزيني سازمان ثبت احوال اينجا را كليك كنيد.